500 053 303 biuro@osmiorniczka.netStarzyńskiego 9a, Szczecin

REGULAMINY

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Pływania „OŚMIORNICZKA” na basenie Akademii Morskiej ul.Starzyńskiego 9a Szczecin

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

  • wpłata bezzwrotnej zaliczki
  • terminowa wpłata należności za semestr zajęć,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika (podpisanie oświadczenia),
  • podpisana umowa ze Szkołą.
 • Zajęcia odbywają się na pływalni Akademii Morskiej (ul. Starzyńskiego 9A).
 • Na zajęcia należy przybyć około 10 min. przed ich rozpoczęciem, z wyjątkiem pierwszych zajęć, na które należy przyjść 25 minut wcześniej.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dopilnować aby dzieci nie spożywały obfitych posiłków na  dwie godziny przed zajęciami.
 • Każdy uczestnik zajęć musi posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki oraz ręcznik kąpielowy (dla  dziewczynek preferowany stój jednoczęściowy).
 • Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego (np. klapek) podczas  pobytu w szatni.
 • Szkoła Pływania „OŚMIORNICZKA” nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na  basenie.
 • Spóźnienie się dziecka powyżej 15 min na zajęcia, bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego wiąże  się z niedopuszczeniem do zajęć, z możliwością odrobienia w terminie późniejszym.
 • Warunki odrabiania zajęć:
  • istnieje możliwość odrobienia 3 zajęć w ciągu semestru (dwie nieobecności usprawiedliwione i jedna nieusprawiedliwiona);
  • zajęcia uznaje się za usprawiedliwione, gdy rodzic/opiekun zgłosi nieobecność co najmniej 24h przed rozpoczęciem lekcji basenowej;
  • nieobecności jak i termin odrobienia zajęć zgłaszamy poprzez wiadomość SMS na numer 500 053 303 lub poprzez stronę internetową www.osmiorniczka.net
  • gdy uczestnik nie zgłosi się na zaplanowane odrabianie zajęć, przepada ich dalsza możliwość odrabiania;
  • chęć odrobienia lekcji należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie po ostatniej nieobecności;
  • organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości odrabianych zajęć w szczególnych wypadkach.
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona dłuższa niż 30 dni powoduje skreślenie z listy uczestników.
  Kwota niewykorzystana za zajęcia nie będzie zwracana.
 • W czasie trwania zajęć uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu basenu i  wykonywania  poleceń instruktora.
 • Nie stosowanie się do poleceń instruktora jest jednoznaczne z opuszczeniem zajęć przez uczestnika
 • Uczestnikom zajęć zabrania się:
  • biegania na niecce pływalni oraz w szatni,
  • wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora,
  • popychania i podtapiania innych uczestników,
  • skoków do wody, bez pozwolenia instruktora,
  • opuszczania niecki basenu podczas trwania zajęć bez informowania instruktora,
  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych.
 • Rodzic/opiekun nie może przebywać podczas zajęć na niecce pływalni poza zajęciami wyznaczonymi przez organizatora.
 • Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca: zajęcia nauki i doskonalenia  pływania dla dzieci i młodzieży dzielą się na dwa semestry – jesienny i wiosenny.  Jednostka treningowa trwa 45 min.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
 • Na zakończenie roku każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu nauki pływania.
 • Podpisanie umowy i dokonanie pełnej wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Pływania „OŚMIORNICZKA” na basenie Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Królewicza Kazimierza 6 Szczecin

  • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
   • wpłata bezzwrotnej zaliczki
   • terminowa wpłata należności za semestr zajęć,
   • brak przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika (podpisanie oświadczenia),
   • podpisana umowa ze Szkołą.
  • Zajęcia odbywają się na pływalni Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Królewicza Kazimierza 6, Szczecin
  • Na zajęcia należy przybyć około 10 min. przed ich rozpoczęciem, z wyjątkiem pierwszych zajęć, na które należy przyjść 25 minut wcześniej.
  • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dopilnować aby dzieci nie spożywały obfitych posiłków na  dwie godziny przed zajęciami.
  • Każdy uczestnik zajęć musi posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki oraz ręcznik kąpielowy (dla  dziewczynek preferowany stój jednoczęściowy).
  • Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
  • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego (np. klapek) podczas  pobytu w szatni.
  • Szkoła Pływania „OŚMIORNICZKA” nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na  basenie.
  • Spóźnienie się dziecka powyżej 15 min na zajęcia, bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego wiąże  się z niedopuszczeniem do zajęć, z możliwością odrobienia w terminie późniejszym.
  • Warunki odrabiania zajęć:
   • istnieje możliwość odrobienia 3 zajęć w ciągu semestru (dwie nieobecności usprawiedliwione i jedna nieusprawiedliwiona);
   • zajęcia uznaje się za usprawiedliwione, gdy rodzic/opiekun zgłosi nieobecność co najmniej 24h przed rozpoczęciem lekcji basenowej;
   • nieobecności jak i termin odrobienia zajęć zgłaszamy poprzez wiadomość SMS na numer 500 053 303 lub poprzez stronę internetową www.osmiorniczka.net
   • gdy uczestnik nie zgłosi się na zaplanowane odrabianie zajęć, przepada ich dalsza możliwość odrabiania;
   • chęć odrobienia lekcji należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie po ostatniej nieobecności;
   • organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości odrabianych zajęć w szczególnych wypadkach.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona dłuższa niż 30 dni powoduje skreślenie z listy uczestników.
   Kwota niewykorzystana za zajęcia nie będzie zwracana.
  • W czasie trwania zajęć uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu basenu i  wykonywania  poleceń instruktora.
  • Nie stosowanie się do poleceń instruktora jest jednoznaczne z opuszczeniem zajęć przez uczestnika
  • Uczestnikom zajęć zabrania się:
   • biegania na niecce pływalni oraz w szatni,
   • wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora,
   • popychania i podtapiania innych uczestników,
   • skoków do wody, bez pozwolenia instruktora,
   • opuszczania niecki basenu podczas trwania zajęć bez informowania instruktora,
   • stwarzania sytuacji niebezpiecznych.
  • Rodzic/opiekun nie może przebywać podczas zajęć na niecce pływalni poza zajęciami wyznaczonymi przez organizatora.
  • Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca: zajęcia nauki i doskonalenia  pływania dla dzieci i młodzieży dzielą się na dwa semestry – jesienny i wiosenny.  Jednostka treningowa trwa 45 min.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
  • Na zakończenie roku każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu nauki pływania.
  • Podpisanie umowy i dokonanie pełnej wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Pływania „OŚMIORNICZKA” na basenie SDS ul. Wąska 16 Szczecin
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
  • wpłata bezzwrotnej zaliczki
  • terminowa wpłata należności za semestr zajęć,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika (podpisanie oświadczenia),
  • podpisana umowa ze Szkołą.
 • Zajęcia odbywają się na basenie SDS ul. Wąska 16.
 • Na zajęcia należy przybyć około 10 min. przed ich rozpoczęciem, z wyjątkiem pierwszych zajęć, na które należy przyjść 30 minut wcześniej.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dopilnować aby dzieci nie spożywały obfitych posiłków na  dwie godziny przed zajęciami.
 • Każdy uczestnik zajęć musi posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki oraz ręcznik kąpielowy (dla  dziewczynek preferowany stój jednoczęściowy).
 • Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego (np. klapek) podczas  pobytu w szatni.
 • Szkoła Pływania „OŚMIORNICZKA” nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na  basenie.
 • Spóźnienie się dziecka powyżej 15 min na zajęcia, bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego wiąże  się z niedopuszczeniem do zajęć, z możliwością odrobienia w terminie późniejszym.
 • Warunki odrabiania zajęć:
  • istnieje możliwość odrobienia 3 zajęć w ciągu semestru (dwie nieobecności usprawiedliwione i jedna nieusprawiedliwiona);
  • zajęcia uznaje się za usprawiedliwione, gdy rodzic/opiekun zgłosi nieobecność co najmniej 24h przed rozpoczęciem lekcji basenowej;
  • nieobecności jak i termin odrobienia zajęć zgłaszamy poprzez wiadomość SMS na numer 500 053 303 lub poprzez stronę internetową www.osmiorniczka.net
  • gdy uczestnik nie zgłosi się na zaplanowane odrabianie zajęć, przepada ich dalsza możliwość odrabiania;
  • chęć odrobienia lekcji należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie po ostatniej nieobecności;
  • organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości odrabianych zajęć w szczególnych wypadkach.
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona dłuższa niż 30 dni powoduje skreślenie z listy uczestników. 
 • Kwota za niewykorzystane za zajęcia nie będzie zwracana.
 • W czasie trwania zajęć uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu basenu i wykonywania  poleceń instruktora.
 • Niestosowanie się do poleceń instruktora jest jednoznaczne z opuszczeniem zajęć przez uczestnika
  • Uczestnikom zajęć zabrania się:
  • biegania na niecce pływalni oraz w szatni,
  • wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora,
  • popychania i podtapiania innych uczestników,
  • skoków do wody, bez pozwolenia instruktora,
  • opuszczania niecki basenu podczas trwania zajęć bez informowania instruktora,
  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych.
 • Rodzic/opiekun nie może przebywać podczas zajęć na niecce pływalni poza zajęciami wyznaczonymi przez organizatora.
 • Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca: zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży dzielą się na dwa semestry – jesienny i wiosenny.  Jednostka treningowa trwa 45 min.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
 • Na zakończenie roku każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu nauki pływania.
 • Podpisanie umowy i dokonanie pełnej wpłaty są jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.