Kalendarza zajęć na rok 2022/23

BASEN POLITECHNIKI MORSKIEJ
Ul. STARZYŃSKIEGO 9a

BASEN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
Ul. KRÓLEWICZA KAZIMIERZA 63