500 053 303 biuro@osmiorniczka.netStarzyńskiego 9a, Szczecin

Poziomy nauczania

Po każdym semestrze nauki pływania postępy nauki są oceniane wg poniższej skali. Ocena, wystawiana jest przez prowadzącego instruktora.

 Może się zdarzyć, że uczestnik nie spełnia wszystskich podpunktów danego poziomu jednak ze względu na innne umiejętności instruktor może przyznać dany poziom. 

DZIECI

1. „JESZCZE SIĘ BOJĘ”
·       Boi się wchodzić do wody
·       Nie zna podstaw pływania
·       Nie zanurza jeszcze głowy

2. „JUŻ SIĘ NIE BOJE”
·       Nie boi się wchodzić do wody
·       Z uśmiechem słucha poleceń instruktora
·       Wprowadzane są podstawy pływania z „motorówką”
·       Nie zanurza głowy
·     

3. „ŚMIAŁEK”
·       Śmiało wchodzi do wody
·       Jeszcze nie potrafi pracować prawidłowo nogami w wodzie
·       Z chęcią chlapie wodą
·       Nie zanurza głowy
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

4. „POCZĄTKUJĄCA OŚMIORNICZKA”
·       Coraz lepiej pływa makronem na plecach
·       Zna podstawy pracy nóg, próbuje to wdrożyć w praktykę
·       Próbuje zanurzać głowę
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

5. „OŚMIORNICZKA Z MAKARONEM”
·       Pływa na plecach z makaronem,
·       Próbuje pływać na brzuchu z makaronem
·       Zanurza głowę i próbuje wykonywać wydechy do wody
·       Wykonuje skok z krawędzi basenu przy asekuracji instruktora
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

6. „OŚMIORNICZKA Z MAKARONEM II STOPNIA”
·       Pływa na plecach oraz brzuchu z makaronem,
·       Zanurza głowę i wykonuje wydechy do wody
·       Próbuje pływać z deską bez pomocy makaronu
·       Skacze do wody z krawędzi basenu z makaronem
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

7. „OŚMIORNICZKA Z MAKARONEM – EXPERT”
·       Pływanie na plecach oraz brzuch z wykorzystaniem makaronu nie sprawia problemów
·       Kursant uczy się pływać z deską
·       Skacze z krawędzi basenu bez makaronu przy asekuracji instruktora
·       Chętnie zanurza głową oraz wykonuje wydechy do wody
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

8. „OŚMIORNICZKA Z DECHĄ I STOPNIA”
·       Pływa z deską na brzuchu oraz na plecach i wykonując coraz bardziej skomplikowane zadania
·       Chętnie zanurza głowę potrafi wstrzymać oddech na długi czas
·       Skacze z wysokości słupka z asekuracją
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

9. „OŚMIORNICZKA Z DECHĄ II STOPNIA”
·       Pływa z deską na brzuchu oraz na plecach i wykonując coraz trudniejsze zadania
·       wprowadzenie pływania na plecach bez użycia sprzętu
·      Jest w stanie zanurkować na dno basenu
·       Zna podstawy pracy rękoma przy pływaniu grzbietem
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

10. „OŚMIORNICA BEZ DECHY”
·       Pływanie na plecach bez deski nie sprawia problemu
·       Potrafi wykonać prawidłowy ruch  pracy rękoma do stylu grzbietowego
·       Nurkuje na dno basenu i potrafi 
·       Skacze do wody ze słupka startowego na nogi bez asekuracji
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

11. „OŚMIORNICA NA GRZBIECIE”
·       Kursant zna zasady pływania stylem grzbietowym i uczy się ich przełożenia na praktykę
·       Nurkuje na dno basenu
·       Próbuje skakać „na główkę”
·       Pływa na plecach „na strzałkę”
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

12. „SPRAWNY GRZBIECISTA”
·       Pływanie pełnym stylem grzbietowym nie sprawia problemów
·       Kursant uczy się podstaw pływania stylem dowolnym(kraulem)
·       Skacze „na główkę”
·       Przepływa 5 m pod wodą
·      Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

13. „POCZĄTKUJĄCY KRAULISTA”
·       Pływanie pełnym stylem grzbietowym nie sprawia problemów
·       Kursant wykonuje ćwiczenia pracy rąk do stylu dowolnego 
·       Przepływa 8 m pod wodą
·       Skakanie „na główkę” nie sprawia problemów
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

14. „KRAULISTA”
·       Próbuje pływać całym stylem dowolnym(kraulem)
·       Przepływa 10 m pod wodą
·       Kursant poznaje podstawy pracy nóg stylu klasycznego(żabka)
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

15. „SPRAWNY KRAULISTA”
·       Pływanie grzbietem oraz kraula  nie stanowi problemu – technika jest prawidłowa
·       Praca nóg do stylu klasycznego jest coraz lepsza
·       Wprowadzanie pełnego skoku startowego
·       Przepływa pod wodą 12m
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

16. „ŻABIŚ”
·       Pływanie grzbietem oraz kraula  nie stanowi problemu – technika jest prawidłowa
·       Sprawnie pracują nogi do stylu klasycznego
·       Wprowadzenie  ćwiczeń kształtujących prawidłową pracę rąk do stylu klasycznego
·       Skacze poprawnie skok startowy
·       Przepływa pod wodą 15m
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

17. „ROPUSZKA
·       Pływanie grzbietem oraz kraula  nie stanowi problemu – technika jest prawidłowa
·       Kursant uczy się synchronizacji w stylu klasycznym
·       Wprowadzanie nóg do delfina
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

18. „DELFINEK”
·       Pływanie grzbietem, kraulem oraz żabą(styl klasyczny)   nie stanowi problemu – technika jest prawidłowa
·       Praca nóg do stylu motylkowego jest coraz bardziej efektywna
·       Kursant uczy się nawrotów koziołkowych do stylu dowolnego i grzbietu
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

19. „DELFIN”
·     Pływanie grzbietem, kraulem oraz żabą(styl klasyczny)   nie stanowi problemu – technika jest prawidłowa
·      Praca nóg do stylu motylkowego jest prawidłowa i  coraz bardziej efektywna
·       Wprowadzane są ćwiczenia nauczające prawidłowej pracy rąk do stylu motylkowego

·       Kursant potrafi wykonać nawrót do stylu dowolnego jak i do grzbietu

·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

20. „MASTER”
·       Bardzo dobrze pływa wszystkimi stylami
·       Doskonalenie każdego stylu
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

DOROŚLI

Poziom 0
·       Boi się wchodzić do wody
·       Nie zna podstaw pływania
·       Nie zanurza głowy

Poziom 1
·       Bez oporów wchodzi do wody
·       Jeszcze nie potrafi pracować nogami w wodzie
·       Nie zna podstaw pływania
·       Nie zanurza głowy

Poziom 2
·       Próbuje pływać z makronem na plecach
·       Zna podstawy pracy nóg, próbuje wdrożyć w praktykę
·       Zanurza głowę
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 3
·       Pływa na plecach z makaronem
·       Próbuje pływać na brzuchu z makaronem
·       Zanurza głowę
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 4
·       Sprawnie pływa na plecach z makaronem
·       Pływa na brzuchu z makaronem
·       Zanurza głowę i wykonuje wydechy do wody
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 5
·       Sprawnie pływa na plecach oraz brzuchu z makaronem,
·       Zanurza głowę i wykonuje wydechy do wody
·       Próbuje pływać z deską bez pomocy makaronu
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 6
·       Pływa podstawowe zadania z deską na plecach
·       Zanurza głową oraz wykonuje wydechy do wody
·       Próbuje pływać na plecach bez asekuracji
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 7
·       Sprawnie pływa z deską na brzuchu oraz na plecach i wykonuje bardziej skomplikowane zadania
·       Pływa na plecach bez asekuracji
·       Zanurza głowę potrafi wstrzymać oddech na dłuższy czas
·       Zna podstawy pracy rękoma przy pływaniu grzbietem
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 8
·       Swobodnie pływa bez deski na plecach
·       Wprowadzane jest pływanie na strzałkę na plecach
·       Prawidłowo pracuje rękoma do grzbietu
·       Próbuje pływać pełnym stylem grzbietowym
·       Nurkuje na dno basenu
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 9
·       Pływa całym stylem grzbietowym
·       Nurkuje na dno basenu
·       Wprowadzenie ćwiczeń z deską do kraula
·        Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 10
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym
·       Wprowadzane zadań kraulowych bez deski
·        Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 11
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym
·       Próbuje pływać pełnym stylem dowolnym (kraul)
·       Przepływa 8 m pod wodą
·        Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej
·
Poziom 12
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem,
·       Wprowadzenie nóg do żaby.
·        Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 13
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym oraz kraulem
·       Sprawnie pracują nogi do żaby,
·       Przepływa pod wodą 15m
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 14
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem
·       Sprawnie pracują nogi do stylu klasycznego
·       Wprowadzenie pracy rąk do stylu klasycznego
·        Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 15
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem oraz klasycznym.
·       Wprowadzenie pracy nóg do delfina
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 16
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem oraz żabą.
·       Sprawnie nogami do delfina
·       Wprowadzenie rąk do delfina
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 17
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem oraz żabą
·       Pływa stylem motylkowym(delfin) – ćwiczenia udoskonalające
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 18
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej
·       Sprawnie pływa wszystkimi stylami