fbpx

Poziomy nauczania

Po każdym semestrze nauki pływania postępy nauki są oceniane wg poniższej skali. Ocena, wystawiana jest przez prowadzącego instruktora.

 Może się zdarzyć, że uczestnik nie spełnia wszystskich podpunktów danego poziomu jednak ze względu na innne umiejętności instruktor może przyznać dany poziom. 

DZIECI

1. „JESZCZE SIĘ BOJĘ”
·       Boi się wchodzić do wody
·       Nie zna podstaw pływania
·       Nie zanurza głowy

2. „JUŻ SIĘ NIE BOJE”
·       Nie boi się wchodzić do wody
·       Z uśmiechem słucha poleceń instruktora
·       Próbuje przekonać się do pływania z makaronem
·       Nie zanurza głowy
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

3. „ŚMIAŁEK”
·       Śmiało wchodzi do wody
·       Jeszcze nie potrafi pracować prawidłowo nogami w wodzie
·       Z chęcią chlapie wodą
·       Nie zanurza głowy
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

4. „POCZĄTKUJĄCA OŚMIORNICZKA”
·       Coraz lepiej pływa makronem na plecach
·       Zna podstawy pracy nóg, próbuje to wdrożyć w praktykę
·       Próbuje zanurzać głowę
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

5. „OŚMIORNICZKA Z MAKARONEM”
·       Pływa na plecach z makaronem,
·       Próbuje pływać na brzuchu z makaronem
·       Zanurza głowę i próbuje wykonywać wydechy do wody
·       Wykonuje skok z krawędzi basenu przy asekuracji instruktora
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

6. „OŚMIORNICZKA Z MAKARONEM II STOPNIA”
·       Pływa na plecach oraz brzuchu z makaronem,
·       Zanurza głowę i wykonuje wydechy do wody
·       Próbuje pływać z deską bez pomocy makaronu
·       Skacze do wody z krawędzi basenu z makaronem
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

7. „OŚMIORNICZKA Z MAKARONEM – EXPERT”
·       Sprawnie pływa zadania z makaronem
·       Pływa podstawowe zadania z deską na plecach
·       Skacze z krawędzi basenu bez makaronu przy asekuracji instruktora
·       Chętnie zanurza głową oraz wykonuje wydechy do wody
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

8. „OŚMIORNICZKA Z DECHĄ I STOPNIA”
·       Pływa z deską na brzuchu oraz na plecach i wykonuje różne zadania
·       Chętnie zanurza głowę potrafi wstrzymać oddech na dłuższy czas
·       Skacze z wysokości słupka z asekuracją
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

9. „OŚMIORNICZKA Z DECHĄ II STOPNIA”
·       Sprawnie płynie różne zadania z deską
·       Próbuje pływać bez deski
·       Coraz głębiej potrafi zanurkować
·       Zna podstawy pracy rękoma przy pływaniu grzbietem
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

10. „OŚMIORNICA BEZ DECHY”
·       Sprawnie pływa bez deski na plecach,
·       Potrafi pracować rękoma na plecach bez deski
·       Nurkuje na dno basenu
·       Skacze ze słupka na nogi
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

11. „OŚMIORNICA NA GRZBIECIE”
·       Pływa całym stylem grzbietowym
·       Nurkuje na dno basenu
·       Próbuje skakać „na główkę”
·       Pływa na plecach „na strzałkę”
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

12. „SPRAWNY GRZBIECISTA”
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym,
·       Wprowadzane są podstawowe elementy kraula
·       Skacze „na główkę”
·       Przepływa 5 m pod wodą
·      Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

13. „POCZĄTKUJĄCY KRAULISTA”
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym
·       Coraz lepiej radzi sobie z kraulem
·       Wykonuje coraz trudniejsze zadania do kraula
·       Przepływa 8 m pod wodą
·       Sprawnie skacze „na główkę”
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

14. „KRAULISTA”
·       Próbuje pływać całym stylem dowolnym(kraulem)
·       Przepływa 10 m pod wodą
·       Wprowadzenie nóg do żaby.
·       Sprawnie skacze „na główkę”
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

15. „SPRAWNY KRAULISTA”
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem,
·       Coraz lepiej pracują nogi do żaby.
·       Wprowadzanie pełnego skoku startowego
·       Przepływa pod wodą 12m
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

16. „ŻABIŚ”
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem
·       Sprawnie pracują nogi do żaby,
·       Wprowadzenie rąk do stylu klasycznego
·       Skacze poprawnie skok startowy
·       Przepływa pod wodą 15m
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

17. „ROPUSZKA
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem
·       Coraz lepiej/efektywnie pływa stylem klasycznym
·       Wprowadzanie nóg do delfina
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

18. „DELFINEK”
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem oraz żabą.
·       Praca nóg do delfina jest coraz lepsza
·       Wykonuje nawroty do kraula, grzbietu
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

19. „DELFIN”
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem oraz żabą.
·       Dobrze pływa nogami do delfina
·       Wprowadzenie rąk do delfina
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

20. „MASTER”
·       Bardzo dobrze pływa wszystkimi stylami
·       Doskonalenie każdego stylu
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

DOROŚLI

Poziom 0
·       Boi się wchodzić do wody
·       Nie zna podstaw pływania
·       Nie zanurza głowy

Poziom 1
·       Bez oporów wchodzi do wody
·       Jeszcze nie potrafi pracować nogami w wodzie
·       Nie zna podstaw pływania
·       Nie zanurza głowy
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 2
·       Próbuje pływać z makronem na plecach
·       Zna podstawy pracy nóg, próbuje wdrożyć w praktykę
·       Zanurza głowę
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 3
·       Pływa na plecach z makaronem
·       Próbuje pływać na brzuchu z makaronem
·       Zanurza głowę
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 4
·       Sprawnie pływa na plecach z makaronem
·       Pływa na brzuchu z makaronem
·       Zanurza głowę i wykonuje wydechy do wody
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 5
·       Sprawnie pływa na plecach oraz brzuchu z makaronem,
·       Zanurza głowę i wykonuje wydechy do wody
·       Próbuje pływać z deską bez pomocy makaronu
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 6
·       Pływa podstawowe zadania z deską na plecach
·       Zanurza głową oraz wykonuje wydechy do wody
·       Próbuje pływać na plecach bez asekuracji
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 7
·       Sprawnie pływa z deską na brzuchu oraz na plecach i wykonuje bardziej skomplikowane zadania
·       Pływa na plecach bez asekuracji
·       Zanurza głowę potrafi wstrzymać oddech na dłuższy czas
·       Zna podstawy pracy rękoma przy pływaniu grzbietem
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 8
·       Swobodnie pływa bez deski na plecach
·       Wprowadzane jest pływanie na strzałkę na plecach
·       Prawidłowo pracuje rękoma do grzbietu
·       Próbuje pływać pełnym stylem grzbietowym
·       Nurkuje na dno basenu
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 9
·       Pływa całym stylem grzbietowym
·       Nurkuje na dno basenu
·       Wprowadzenie ćwiczeń z deską do kraula
·        Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 10
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym
·       Wprowadzane zadań kraulowych bez deski
·        Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 11
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym
·       Próbuje pływać pełnym stylem dowolnym (kraul)
·       Przepływa 8 m pod wodą
·        Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej
·
Poziom 12
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem,
·       Wprowadzenie nóg do żaby.
·        Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 13
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym oraz kraulem
·       Sprawnie pracują nogi do żaby,
·       Przepływa pod wodą 15m
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 14
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem
·       Sprawnie pracują nogi do stylu klasycznego
·       Wprowadzenie pracy rąk do stylu klasycznego
·        Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 15
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem oraz klasycznym.
·       Wprowadzenie pracy nóg do delfina
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 16
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem oraz żabą.
·       Sprawnie nogami do delfina
·       Wprowadzenie rąk do delfina
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 17
·       Sprawnie pływa stylem grzbietowym, kraulem oraz żabą
·       Pływa stylem motylkowym(delfin) – ćwiczenia udoskonalające
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej

Poziom 18
·       Wykonuje wszystkie zadanie poziomów wyżej
·       Sprawnie pływa wszystkimi stylami

Sprawdź naszą ofertę półkolonii i obozów

Sprawdź naszą ofertę półkolonii i obozów
Zamknij